Klan web HoM

Welcome in Heroes of Might

**mage**

Mage Mág je standartním povoláním v každé RPG hře a nejinak i ve WoWku. Mage neboli kouzelník, jak už název napovídá si vytvořil velkou zálibu v kouzlech a magii, kterou téměř bezvýhradně používá v každém souboji. Je schopen vynikat ve třech oborech a sice Ohnivá, Ledová a Arcane kouzla ... V partě většinou hraje roli dmg dealera, automatu na pití a jídlo
a také buffera, poněvadž je schopen zvýšit Intelect každému přátelskému hráči na půl hodiny kouzlem Arcane Intelect. Mág je také schopen soustředit svou mysl a pomocí teleportačních run a kamenů přemístit sebe, či celou partu do hlavních měst své frakce. Když se sečtou všechny jeho aspekty (jídlo, voda, intelect buff, dmg, portaly), tak je velice vyhledávaným společníkem při tovření ať už party či raidu. V PvP mág vyniká především díky abilitě Polymorph, kterou dokáže nepřítele proměnit ve zvíře (ovce, želva, prase) a tím získat čas.

Povolání je k dispozici pro tyto rasy:
• Undeads (Nemrtví)
• Trolls (Trolové)
• Humans (Lidé)
• Gnoms (Gnomové)
• Blood Elves (Krvavý Elfové)
• Draenei (Draenei)

Klady a Zápory tohoto Povolání

Přednosti
• Může svým přátelům vykouzlit jídlo a vodu pro obnovu Many a Zdraví.
• Je často považován za největšího "Dmg dealera" ... způsobuje největší poškození.
• Může spomalit rychlost pádu pomocí kouzla Slowfall, takže se málokdy zabije, když odněkud spadne.
• Disponuje největší škálou plošných kouzel ze všech povolání.
• Může se teleportovat a také svým přátelům vytvářet portály pro rychlé přesuny.
• Dokáže kolikrát one-shotnout (zabít na jednu ránu) slabšího protivníka.
• Frost mage dokáže svými zpomalovacími kouzly odvést moba od raidu, tak aniž by mob kohokoli zranil.
Nevýhody
• Může nosit jen látkovou zbroj a má nejméně Zdraví ze všech povolání, tudíž je velmi zranitelný proti fyzickým útokům.
• Problematické boje s nepřáteli, kteří mají odolnost (nebo dokonce imunitu) na druh magie, který Mág používá.
• Mág je velice závislý na své maně, pokud mu však dojde, je schopen ji obnovit pomocí kamenů, které si umí udělat (může však mít jen jeden od každého druhu najednou) a abilitky Evocation, která mu na 8 sekund obrovsky zvedne Regeneraci many.

Schopnosti, kouzla a Talenty u Mága

Arcane Magic (Magie Hvězd)
Mágova nejrozmanitější větev, ve které najdete channeling kouzlo Arcane Missiles, které je velice silné a hodí se především na Bosse. Dále Arcane Explosion, což je velice silné plošné kouzlo (instant !) a další jiné specialitky. V talentech najdete skvělý talent, který vám z dalšího kouzla, vykouzleného v následujících 10 sekundách udělá instant ... funguje pouze pro kouzla s menším cast timem jak 10s .. takže instant Hearstone není možný (skvělé kombinovat s Pyroblastem) a také talent, který vám na 15 sekund zvýší dmg všech kouzel o 30%. Avšak nevýhodou je, že po tuto dobu stojí o 30% více many. Poslední lahůdkou v Arcane talentech je Slow, což je zpomalení v pravém slova smyslu. S kouzlem jako je Arcane Blast můžete udílet opravdu neuvěřitelná zranění, ale každé další zakouzlení stoj í více many.


Fire Magic (Ohnivá magie)
Ohnivé kouzla - jedno plošné (Flamestrike), zbytek normal kouzla. Extrémně silné kouzla jako FireBall nebo PyroBlast, kterými se můžou dávat několika tisícové criticaly. Dále jsou zde Instanty jako FireBlast a podobně. Co se týče talentů, tak obsahují Blast wave, což je ohnivá vlna, která dokáže omráčit nepřátele a dát jim dmg. Dalším talentem je Specialitka, kterou když zapnete, tak máte o hodně, ale opravdu hodně větší šanci, že další Fire kouzla budou criticaly. Jiným talentem je pak abilita, kterou mág napodobí dračí dech a omráčí + poškodí tím nepřátelé před sebou. Ohnivý mág dokáže se svým Pyroblastem a dalšími kouzly také rychle zabít téměř cokoliv (pokud ho to nezabije první).


Frost Magic (Ledová magie)
Jednoduše mrazící kouzla. Nejlepší dva skilly jsou Frost nova (zmrazí vše okolo mága na 8 sekund tak, aby se to nemohlo pohnout) a Blizzard (Mágovo nejsilnější plošné kouzlo ... je to "channeling" kouzlo, takž se během jeho provádění nemůže dělat nic dalšího). Dále jsou v těchto kouzlech jiná užitečná kouzla jako Cone of cold (mrazící instant) a podobně. Toto odvětví také obsahuje mágovy štíty Frost Shield a Ice Barier. Vrcholem tohoto umění je pak schopnost vyvolat Vodního elementála, který vám krátkou chvíli bude pomáhat v boji. Schopností podobnou Arcane Blastu tady je Ice Lancy, kterou můžete také dávat ukrutné zranění. Ledový mág by měl s klidem zvládnout nepustit si nikoho k tělu.Vše ostatní o tomto povolání

Typ postavy a role v partě

Mág je postavou, která v partě obvykle dává největší damage. Někteří nepřátelé ale mívají na jeho kouzla resisty nebo imunitu a na to je nutné si dávat pozor. Mág má také kouzlo, pomocí kterého přemění humanoidního nepřítele v ovci (Polymorph) a tím ho na čas vyřadí z boje, což je velmi užitečná věc. Mág nemá žádný heal ani jinou věc, kterou by mohl neustále pomáhat partě, proto bývá většinou v pozadí a nepřátelům posílá dárečky ve formě silnýcj kouzel. Za mága by jste se vždy měli držet poblíž Priestů, kteří vás můžou uzdravit nebo poblíže Warriorů, kteří vaše nepřátelé můžou "tankovat" a tím pádem nepůjde dmg do vás. Partě však může pomoci svým buffem, který zvyšuje inteligenci (Intelect) a má ho i v plošném provedení. Každý mág si ale dřív nebo později bude muset zvyknout na to, že na začátku každé akce si zahraje v roli "automatu na pití a jidlo" (ještě že teď máte ten stoleček že?)...

Co je důležité se naučit
• Snažit se zůstat mimo aggro nepřátel (aby nepřátele šli po ostatních členech party ... nejlépe po Tankovi).
• V PvE se zezačátku krotit v udílení dmg, protože Mage je velice náchylný na převzetí Aggra ... nejlépe je počkat 2 - 3 Sunder Armory, pokud tankuje Warrior.
• Kombinovat kouzla na zpomalení/zastavení/vyřazení cíle. Všímat si okolí a vhodně Polymorphnout / zmrazit / counterspellnout okolní cíle.
• Zvolit vhodný typ kuozla proti určitému nepříteli. Například proti ohnivému elementálovy použít Frost a naopak.
• Nedávat Polymorph na cíl, který má málo životů. Polymorf hodně pomáhá s regenerací.
Použitelné zbroje pro Mága
• Látkové Zbroje (Cloth)
Použitelné zbraně pro Mága
• Hole (Staves)
• Hůlky (Wands)
• Dýky (Daggers)
• Jednoruční Meče (1h Swords)
Dokáže odstraňovat tyto negativní efekty
• Curse (Prokletí)