Klan web HoM

Welcome in Heroes of Might

gnomove

Excentričtí gnómové jsou jednou z nejpodivnějších nejméně početných ras na světě. S jejich zálibou v nových technologiích a mechanických strojích, je zázrak, že takováto rasa přežila do dnešních dnů. Gnómové se s trpaslíky podělili o své zdroje v hvozdu Dun Morogh Peaks a čím dál více velebili svoje technologické město Gnomeregan. I trpaslíci
totiž projevili zájem o nové technologie a mechanizmy a byli to právě gnómové, kteří trpaslíky zásobili rozličnými mechanickými stroji a zbraněmi. Gnómové sloužili za Druhé války Alianci dobře. Zásobili Alianci stroji, ale nikdy neposlali do boje jediného svého muže. Ale v průběhu invaze Ohnivé Legie gnómové udivili všechny ostatní alianční rasy rozhodnutím nasadit do boje svoje statečné jednotky a piloty. Když válka skončila, odhalila Aliance příčinu podivného počínání gnómů. V průběhu války s Legií totiž povstal barbarský kmen horalů a zaútočil na Gnomeregan, jelikož bylo všeobecně známo, že všechny jednotky Aliance jsou zaměstnány bojem s Legií a že tedy gnómům nikdo nepomůže. Gnómové zůstali sami a statečně bránili své město ze všech sil. Téměř polovina veškeré gnómské rasy byla vyhubena při pádu Gnomereganu. Přeživší gnómové uprchli pod ochranná křídla spřátelených trpaslíků - do pevnosti Ironforge. A tak se Gnómové znovu spojili s Aliancí a sbírají síly na znovuzískání svého ztraceného města a na zajištění lepší budoucnosti pro svoji pokořenou rasu...


Escape Artist
- Aktivováním se hráč dostane z chyceni v pasti nebo korenu.
Expensive Mind
- Zvyšuje inteligenci.
Arcane Resistance
- Zvyšuje resistenci proti arkánní magii.
Engineering Specialization
- Přidává bonus k povolání Inženýr.


Startovní lokace
- Anvil Marr (Dun Morogh)
Hlavní město
- Ironforge
Dostupná povolání
- Mage, Rogue, Warrior, Warlock